MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » informacje, obwieszczenia

data publikacji:  07-04-2011 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2021 | 07:55
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Patryk Przebindowski

ROK 2021

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia uchwały w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

 

data publikacji:  04.11.2021 r.

 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla koła Łabędź Bieruń ZO Katowice

 

 

data publikacji:  1.10.2021 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice, znak OS-I.6220.9.2021.SS, o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/ Jastruna”.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice, znak OS-I.6220.9.2021.SS, o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/ Jastruna” (strony postepowania).

 

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.22.2021.SS z dnia 2.07.2021 r. o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa zbiornika podziemnego gazu propan – butan o pojemności 50 m3 na terenie Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C”

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.23.2021.SS z dnia 2. 07.2021 r  zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Pani Joanny Stalmach, działającej w imieniu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C”

data publikacji:  19.07.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021 w sprawie przekazania opinii końcowej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”.

data publikacji:  6.07.2021 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice, znak OS-I.6220.9.2021.SS, o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/ Jastruna”.

 

data publikacji:  6.07.2021 r.

 

Zawiadomienie o Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

data publikacji:  2.07.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 30 czerwca 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (makulatury i tworzyw sztucznych) w Chełmie Śląskim przy ul. Podłuże 1A.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 30 czerwca 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (makulatury i tworzyw sztucznych) w Chełmie Śląskim przy ul. Podłuże 1A (strony).

 

data publikacji:  1.07.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 14 maja 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "PGGREEN - dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN CHEŁM ŚLĄSKI"

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 14 maja 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "PGGREEN - dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN CHEŁM ŚLĄSKI"

 

data publikacji:  14.05.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 5 maja 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chełm Ślaski A o mocy do 10 MW realizowanej w granicach części dzałki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 5 maja 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chełm Ślaski A o mocy do 10 MW realizowanej w granicach części dzałki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 5 maja 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia  pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chełm Ślaski A o mocy do 17 MW realizowanej w granicach części dzałki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 5 maja 2021 roku, zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia  pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chełm Ślaski A o mocy do 17 MW realizowanej w granicach części dzałki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

 

data publikacji:  07.05.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 13 kwietnia 2021 roku, zawiadamiające, że wydane zostało Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: "PGGREEN - dywersyfikacja źródęł energii poprzez systemy fotowoltaiczne, "PROJEKT PBGREEN CHEŁM ŚLĄSKI".

data publikacji:  16.04.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 8 kwietnia 2021 roku, zawiadamiające, że wydane zostało Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia  polegające na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chełm Ślaski A o mocy do 10 MW realizowanej w granicach części dzałki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 8 kwietnia 2021 roku, zawiadamiające, że wydane zostało Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia  polegające na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chełm Ślaski A o mocy do 17 MW realizowanej w granicach części dzałki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

data publikacji:  09.04.2021 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice, znak OS-I.6220.9.2021.SS, o ogledzinach na terenie planowanego przedsięwzięcia w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/ Jastruna” .
 

data publikacji:  09.04.2021 r

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

data publikacji:  07.04.2021 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice, znak OS-I.6220.9.2021.SS, o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/Jastruna”

 

data publikacji:  19.03.2021 r.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.14.2020.SS z dnia  22.01.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża dolomitów triasowych „Mysłowice – Południe”, realizowanego na części działki nr 1893/78 (obręb Dziećkowice).

 

Decyzja OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 18.01.2021 r.

 

data publikacji:  12.03.2021 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 29 stycznia 2021 roku, zawiadamiające, ze w dniu 4 stycznia 2021 r., na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. w imieniu, której działa pełnomocnik  P. Krzysztof Bussek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PGGREEN- desertyfikacja źródeł  energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN CHEŁM ŚLĄSKI”

 

 

data publikacji:  04.02.2021 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 29 stycznia 2021 roku, zawiadamiające, ze w dniu 21 grudnia 2020 r. na wniosek P. Katarzyny Jacher z firmy Ekonorm Pro Sp. z o.o. Sp.K wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne ( makulatury i tworzyw sztucznych) w Chełmie Śląskim przy ul. Podłuże 1A.

 

 

data publikacji:  04.02.2021 r.

 

 

 

ROK 2020

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 70, 71, 72, 73 położonych w obrębie 0001 w miejscowości Chełm Śląski, gmina Chełm Śląski”.

 

 

data publikacji:  16.12.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego  z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczące przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu do kategorii.

 

 

data publikacji:  16.12.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, zawiadamiające że w dniu 6 listopada 2020r., na wniosek RMQ Chełm Ślaski Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Aleksandra Broja, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chełm Śląski B o mocy do 17 MW realizowanej w granicach części działki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

data publikacji:  30.11.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, zawiadamiające że w dniu 5 listopada 2020r., na wniosek RMQ Chełm Śląski Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Aleksandra Broja, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chełm Śląski A o mocy do 10 MW realizowanej w granicach części działki nr 600/91 obręb 0002 Kopciowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami elektroenergetycznymi.

 

data publikacji:  30.11.2020 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.237 z dnia 5 listopada 2020 r. o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

data publikacji:  18.11.2020 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.236 z dnia 5 listopada 2020 r. o umorzeniu postępowania względem części osób odwołujących się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji:  18.11.2020 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26.10.2020 r. znak OS-I.6220.14.2020.SS o zakończeniu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.  Eksploatacja złoża dolomitów triasowych Mysłowice- Południe.

 

data publikacji:  02.11.2020 r.

 

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego nr  IFXV.7840.1.11.2020 o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora: Polska Grupa Górnicza S.A. (ul. Powstańców 30, 40-038 Katowice), reprezentowanego przez pełnomocnika, Panią Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę  inwestycji p.n.: „Przebudowa cieku Imielinka od km 3+800 do 5+414 w tym budowa nowego koryta cieku, likwidacja istniejącego koryta, rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów, rozbiórka istniejącej i budowa nowej zastawki piętrzącej, przebudowa rowu, przebudowa obiektów związanych funkcjonalnie”

 

 data publikacji:  13.10.2020 r.

 

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Imielin na lata 2020-2023". Projekt Programu Ochrony Środowiska.

 

 data publikacji:  30.09.2020 r.

 

 

 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego Łabędź w Bieruniu ZO Katowice

 

 data publikacji:  30.09.2020 r.

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2020, znak WOOŚ.420.30.2020.JKS.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odc. gazociągu DN500 relacji Oświęcim - Szopienice - Tworzeń - wykonanie dokumentacji projektowej - odc. eksploatacyjny: Przemsza - Tworzeń odc. od. ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505 w Mysłowicach” 

 

 

 data publikacji:  04.09.2020 r.

 

 

Obwieszczenie nr OS-I.6220.14.2020.SS Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2020 r., informujące  że na wniosek KTM Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża dolomitów triasowych „Mysłowice – Południe”, realizowanego na części działki nr 1893/78 (obręb Dziećkowice).

 

 

data publikacji:  02.09.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2020 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.58, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51, uchylającą w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą powyższą decyzję w mocy

 

 

data publikacji:  08.07.2020 r.

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

data publikacji:  15.06.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2020, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.145.2018.KN.229, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ"

 

 

 

data publikacji:  05.06.2020 r.

 

 

Zawiadomienie GL.ZUZ.2.421.812.2019.MS z 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania: Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zespołu skrzynek retencyjno - rozsączających oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, za pośrednictwem projektowanego urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 765/97 obręb Gać, gmina Imielin.

 

 

data publikacji:  04.06.2020 r.

 

 

Decyzja GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51, uchylajaca  w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy lub umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującej powyższą decyzję w mocy

 

 

data publikacji:  29.05.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 maja 2020 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.53, w sprawie wydania decyzji GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51, uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy lub umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującej powyższą decyzję w mocy
 

data publikacji:  29.05.2020 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji z dnia 20.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów IMIELIN – REK”.

 

data publikacji:  05.05.2020 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice informujące strony postępowania, że wydano decyzję w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów IMIELIN – REK”.

 

data publikacji:  05.05.2020 r.

 

Pismo Ministra Środowiska znak: DSA-P.470.17.2020.MW  z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zawieszenia wszystkich postępowań prowadzonych przez Ministerstwo  Środowiska z dniem 31 marca 2020r.

 

 

data publikacji:  22.04.2020 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

 

 

data publikacji:  31.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 27 marca 2020 r  o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny z części złoża dolomitów triasowych „Imielin 1” w Zakładzie Górniczym „Imielin”, w granicach terenu i obszaru górniczego „Imielin II” o powierzchni ok. 12,84 ha (gmina Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie)”.

 

 

data publikacji: 27.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 24 marca 2020 r. o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:”poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK”.

 

 

data publikacji:  26.03.2020 r.

 

Pismo znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.189.2019.KN.23, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

 

data publikacji:  16.03.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 marca 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.189.2019.KN.24, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

data publikacji:  16.04.2020 r.

 

Zawiadomienie Nr DOOŚ-WD_ZOO.420.145.2018.KN.226 z dnia  12 lutego 2020  roku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””

 

data publikacji:  19.02.2020 r.

 

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska  znak DOOŚ- OAII.4200.36.2016.MD/mko.46 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

 

data publikacji:  17.02.2020 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-OAII.4200.26.2016.MD/mko.44 z dnia 10 lutego 2020 r.  w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej.

 

data publikacji:  17.02.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją OŚRL-7624/1/6-18/09 Burmistrza Miasta Bieruń z dnia 13.11.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża węgla kamiennego KWK "PIAST" na lata 2009-2020  oraz 2021-2030.

 

 

data publikacji:  03.02.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2020 r  o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny z części złoża dolomitów triasowych „Imielin 1” w Zakładzie Górniczym „Imielin”, w granicach terenu i obszaru górniczego „Imielin II” o powierzchni ok. 12,84 ha (gmina Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie)”.

 

 

data publikacji: 31.01.2020 r.

 

Zawiadomienie GDOŚ Nr DOOŚ-OAII.4200.36.2016.Jsz/EU/MD.19 z 4 stycznia 2020 r. o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia odwołań od decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach od węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

 

data publikacji:  29.01.2020 r.

 

 

Zawiadomienie GDOŚ Nr DOOŚ-OAII.4200.36.2016.Jsz_EU_MD.40 o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia odwołań od decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia o nazwie „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach od węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

data publikacji:  09.01.2020 r.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód  Polskich w Gliwicach  Nr GL.RUZ.421.193.2019.AK o wydaniu  Spółce Akcyjnej Polska Grupa Górnicza z siedzibą w Katowicach pozwolenia wodno-prawnego dla zadania „Przebudowa cieku Imielinianka na odcinku od km 3+800 do 5+412, w tym budowa nowego koryta cieku...”

 

 

data publikacji:  03.01.2020 r.

 

ROK 2019

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Bieruń nr OŚ.6220.10.2019-ZoWP z dnia 16 grudnia 2019 roku o Wznowieniu postępowania w sprawie DUŚ KWK Piast BMB.


 

data publikacji:  31.12.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.20 o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ o nadaniu rygoru „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

 

data publikacji:  30.12.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.18 o wydaniu postanowienia o umorzeniu post. zażaleniowego „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

 

data publikacji:  30.12.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.19 o wydaniu postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania dec. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

 

data publikacji:  30.12.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.16 o niedopuszczalności wniosku o wstrzymanie wykonania dec. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

data publikacji:  30.12.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.17 o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

 

data publikacji:  30.12.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Nr DOOŚ-WD_ZOO.420.145.2018.KN.223 z dnia  6 grudnia 2019 roku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””

 

 

data publikacji:  17.12.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów Imielin-Rek"

 

data publikacji:  19.11.2019 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ".

 

data publikacji:  05.11.2019 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2019, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.8, w sprawie w sprawie poinformowania o przekazaniu przez Republikę Czeską decyzji końcowej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

 

data publikacji:  05.11.2019 r.

 

 

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwziecia  pn " Poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów Imielin-Rek"

 

 

data publikacji:  16.10.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu do załatwienia odwołania od RDOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”

 

data publikacji:  15.10.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 października 2019 roku o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebiegu sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Szopienice – Oświęcim  zlokalizowanego od UZU w Mysłowicach do UZU Chełm Śląski.

 

data publikacji:  09.10.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2019, znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.4, w sprawie poinformowania o mozliwosci zapoznania się z przekazaną przez Republikę Słowacji dokumentacją w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji

 

 

data publikacji:  01.10.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 września 2019 r. znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

 

data publikacji:  24.09.2019 r.

 

 

 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019_2020 Koła Łowieckiego Łabędź w Bieruniu

 

data publikacji:  04.09.2019 r.


Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

data publikacji:  03.09.2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  z dnia 22 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200CN2,5MPa relacji Szopienice-  Óświęcim od UZU zlokalizowanego w Mysłowicach do UZU w Chełmie Śląskim- SG/00066898"

 

data publikacji:  23.08.2019 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.78, w sprawie poinformowaniu stron o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

 

data publikacji:  23.08.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 13 sierpnia 2019 r  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. ”Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny z części złoża dolomitów triasowych „Imielin 1” w Zakładzie Górniczym „Imielin”, w granicach terenu i obszaru górniczego „Imielin II” o powierzchni ok. 12,84 ha (gmina Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie)”.

data publikacji: 14.08.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak DOOŚ- OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.31 z dnia 31 lipca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie odwołań wniesionych  decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła"Suchy Potok" w Bielsku- Białej". 

 

data publikacji: 06.08.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2019 r  o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200 CN2,5MPa relacji Szopienice - Oświęcim od UZU zlokalizowanego w Mysłowicach do UZU w Chełmie Ślaskim-SG00066898.

 

data publikacji: 27.06.2019 r

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ ZOO.420.145.2018.KN.213 z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 18.06.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2019 r  o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200 CN2,5MPa relacji Szopienice- Oświęcim od UZU zlokalizowanego w Mysłowicach do UZU w Chełmie Ślaskim-SG00066898.

 

data publikacji: 02.05.2019 r

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni P.G.W.W.P. znak: GL.ZUZ.2.421.48.2019.BD/5446 z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych oraz usług wodnych, wszczęte na wniosek Gminy Imielin.

 

data publikacji: 30.04.2019 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.209 z  dnia 9 kwietnia 2019r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 16.04.2019 r

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak DOOŚ- OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22 z dnia 8 marca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie odwołań wniesionych  decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła"Suchy Potok" w Bielsku- Białej". 

 

data publikacji: 15.03.2019 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.73 z 1 marca 2019 r. o wydaniu postanowienia wyjaśniającego zapisy decyzji z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 07.03.2019 r

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.145.2018.KN.203 o przedłużeniu terminu do załatwienia odwołania od DUŚ w sprawie "Wydobywanie wegla kamiennego ze złoża Imielin Północ" .

 

data publikacji: 13.02.2019 r

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.19  z dnia 4 stycznia 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie odwołań wniesionych od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła"Suchy Potok" w Bielsku- Białej".

 

data publikacji: 09.01.2019 r

 

2018

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018. KN.2 z dnia 10 grudnia 2018 r.  o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 17.12.2018 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.3.2017.AM.31 z dnia 27 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Prace na liniach kolejowych 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice- Bytom - Chorzów Stary- Mysłowice Brzezinka- Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka".

 

data publikacji: 04.12.2018 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.70 z dnia 22 października  2018 r. o przekazaniu akt sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ""

 

 data publikacji: 26.10.2018 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.3.2017.AM.28 z dnia 22 października 2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych 132,138,147,161,180,654,655,657,658,699 na odcinku Gliwice- Bytom- Chorzów Stary-Mysłowice- Brzezinka- Oświęcim oraz Dorota- Mysłowice  Brzezinka".

 

 data publikacji: 24.10.2018 r

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ- OAII.4200.36.2016.JSz/EU.15 z  29 sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań wniesionych od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. realizacji przedsięwzięcia pn.:" Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" do węzła " Suchy Potok" w Bielsku- Białej".

 

data publikacji: 04.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4201.3.2017.AM.26 z 30 sierpnia 2018 r.o konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięcia pn „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzow Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”

 

data publikacji: 04.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AM.25 z dnia 27 sierpnia 2018 roku o wystąpieniu do PPIS oraz RDOŚ w Krakowie o wydanie opinii do przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzezinka-Oświęcim oraz Dorota-Mysłowice Brzezinka". 

 

data publikacji: 03.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.64 z 27 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ

 

 data publikacji: 30.08.2018 r.


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.59 z 23 lipca 2018 roku o udostępnieniu protokołu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ". 

 

data publikacji: 27.07.2018 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2018 r. znak OS-I.6220.16.2017.SO  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK

 

data publikacji: 03.07.2018 r.

 

 
 
data publikacji: 14.06.2018 r.

 

 
 

data publikacji: .06.06.2018 r. 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 maja 2018 r. znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.52  w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ"" 

 

data publikacji: .06.06.2018 r. 

 
 
 

data publikacji: 01.06.2018 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 21 maja 2018 r. znak OS-I.6220.16.2017.SO o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN- REK"

 

data publikacji: .25.05.2018 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia 2018 r. znak DOOŚ - OAII.4200.36.2016.JSz/EU.12 o braku możliwości rozpatrzenia w ustawowym terminie wniesionych odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  z dn. 30 czerwca 2016r znak WOOŚ.4200,1,2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej" i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 16 lipca 2018 r.

 

data publikacji: .08.05.2018 r. 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2018r,  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.49 w sprawie zawiadomienia o udziale społeczeństwa i wyznaczeniu sposobu i miejsca składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża  Imielin Północ.

 

data publikacji: .19.04.2018 r. 

 

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GL.RUZ.421.73.2018.BS z dnia 3 kwietnia 2018r o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze zbiornika  Dziećkowice za pomocą istniejącego ujęcia Pompownia Dziećkowice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową zakładów przemysłowych

 

data publikacji: .09.04.2018 r.

 

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GL.ZUZ.2.421.162.2018.BD/1756 z dnia 14 marca 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia wodnoprawnego na: wykonanie (przebudowę) urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych  z działki nr 478/134 przy ul. Rubinowej w Imielinie.

 

data publikacji: .23.03.2018 r. 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.8 z dnia 15 lutego 2018r  o braku możliwości rozpatrzenia w terminie ustawowym odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa drogi ekspresowej S1od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła " Suchy Potok" w Bielsku- Białej" oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 15 kwietnia 2018r.

 

data publikacji: .28.02.2018 r. 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 24 stycznia 2018r. o zwróceniu się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK 

 

data publikacji: 30.01.2018 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-6220.16.2017.SO z dnia 28 grudnia 2017r  - zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją planowanego przedsięwzięcia pn "Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN- REK" w tym raportem ooś oraz jego uzupełnieniem.

 

data publikacji:  05.01.2018 r.

 

Obwieszczenie OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 28 grudnia 2017r o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn "Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN- REK" i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2018r.

 

data publikacji:  05.01.2018 r.

 

2017 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.17 z 22 grudnia 2017r o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzezinka-Oświęcim oraz Dorota- Mysłowice Brzezinka"

 

data publikacji: 28.12.2017 r. 

 

Obwieszczenie Starosty bieruńsko -lędzińskiego  z dnia 18.12.2017 r. znak ŚR. 6341.58.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 

 

data publikacji: 22.12.2017 r. 

 

Obwieszczenie Starosty bieruńsko -lędzińskiego z dnia 18.12.2017 r. znak ŚR. 6341.56.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 

 

data publikacji: 22.12.2017 r. 

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji: 11.12.2017 r. 

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji: 11.12.2017 r. 

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji: 11.12.2017 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.34 z dnia 6 grudnia 2017r. o ponownym wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego za złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 08.12.2017r.

 

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska WOOŚ.4260.88.2017.AM.2 z dnia 5 grudnia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie".

 

data publikacji: 08.12.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5 grudnia 2017r. - o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejcowości Dukovany".

 

 data publikacji: 07.12.2017r.

  

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6341.54.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. 

 data publikacji: 07.12.2017r.

 

Obwieszczenie  Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.602.1.2017 z dnia 6 grudnia 2017r. o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

data publikacji: 07.12.2017r.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.32 z dnia 1 grudnia 2017r o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania w części, w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ''Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ"

 

 data publikacji: 06.12.2017r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 z dnia 16 listopada 2017r. o nie rozpatrzeniu w terminie ustawowym odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej  S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok w Bielsku- Białej" oraz wyznaczeniu nowego terminu dla załatwienia sprawy na dzień 15 stycznia 2018r.

 

data publikacji: 05.12.2017r.

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6341.45.2017 z dnia 27 listopada 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. 

 data publikacji: 30.11.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak OO.4210.11.2014.AK/ASł z dnia20 listopada 2017r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Dąb", którego Inwestorem jest Tauron Wydobycie S.A., w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

 

data publikacji: 22.11.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.27 z dnia 15 listopada 2017r o przedłożeniu  10 listopada 2017r przez inwestora II uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ". 

 

data publikacji: 20.11.2017r.

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6233.5.2017 z dnia 7 listopada 2017r. o zmianie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla RG Recykling Sp. z o.o.

data publikacji: 13.11.2017r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak :OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 3.11.2017r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia do dnia 31 stycznia 2018r.

 

data publikacji: 09.11.2017r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 27.10.2017 o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN- REK.

 

data publikacji: 08.11.2017r.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 27.10.2017 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN- REK, zawieszonego postanowieniem Prezydenta Miasta Mysłowice dnia 10 lipca 2017r., znak OS-I.6220.16.2017.SO.

 

data publikacji: 06.11.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.25.2017.AM.9 z dnia 19 października 2017r. o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej nr 665024 S ul. Karola Miarki w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 934 ul. Imielińska do skrzyżowania z droga gminną ul. Kolejowa  ".

 

data publikacji: 24.10.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.26.2017.AM.9 z dnia 19 października 2017r. o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej nr 665002 S ul. Wyzwolenia w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. satelicka do Kopca".

 

data publikacji: 24.10.2017r.

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO-OŚ-428/654/20452/16/KS z dnia 12 października 2017r. w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.003.2015 z dnia 8 listopada 2016r.

 

data publikacji: 23.10.2017r.

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO-OŚ-428/571/15937/17/KS z dnia 12 października 2017r. w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.003.2015 z dnia 8 listopada 2016r.

 

data publikacji: 23.10.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.20 z dnia 17 października 2017r dotyczące wezwania do uzupełnienia raportu i złożenia wyjaśnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 23.10.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.22 z dnia 17 października 2017r dotyczące dopuszczenia Stowarzyszenia "Zielony Imielin" na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 data publikacji: 23.10.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.13 z dnia 3 października 2017r dotyczące dopuszczenia Stowarzyszenia "Nasza Ziemia" na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 data publikacji: 11.10.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.11 z dnia 27 września 2017r  o przedłożeniu w dniu 22 września 2017r przez inwestora wyjaśnień i uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin-Północ", w odpowiedzi na wezwanie z dnia 31 lipca 2017r.

 

data publikacji: 29.09.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM z dnia 22 września 2017r dotyczące dopuszczenia Stowarzyszenia"GRANICE NATURY" na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ"

 

data publikacji: 26.09.2017r.

 

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030” 

 

  data publikacji: 15.09.2017r.

 

Zawiadomienie Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak OO.4210.11.2014.AK/ASł z dnia 25 sierpnia 2017r  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego w projektowanym Obszarze Górniczym "Dąb"" 

 

 data publikacji: 30.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.26.2017.AM.7 z dnia 25 sierpnia 2017r o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 6650025 S ul. Wyzwolenia w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Satelicka do Kopca" 

 

 data publikacji: 30.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.26.2017.AM.5 z dnia 25 sierpnia 2017r o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 6650025 S ul. Wyzwolenia w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Satelicka do Kopca"

 

 data publikacji: 30.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.25.2017.AM.7 z dnia 25 sierpnia 2017r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 665024 S ul. Imielińska od do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejowa". 

 

data publikacji: 29.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.25.2017.AM.5 z dnia 25 sierpnia 2017r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 665024 S ul. Karola Miarki w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 934 ul. Imielińska do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejowa"

 

 data publikacji: 29.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.14 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161,1 80, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice -Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka". 

 

data publikacji: 16.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4260.25.2017.AM.2 z dnia 31 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 665024 S ul. Karola Miarki w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 934 ul. Imielińska do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejowa"

 

 data publikacji: 03.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4260.26.2017.AM.2 z dnia 31 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr. 665002 S ul. Wyzwolenia w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Satelicka do Kopca"

 

data publikacji: 03.08.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.7 z dnia 1 sierpnia 2017r dotyczące wezwania inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin-Północ" 

 

data publikacji: 03.08.2017r.

 

Zawiadomienie Starosty Pszczyńskiego znak RO-II.6341.98.2016 z dnia 24 lipca 2017r o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie gruntów i odprowadzanie wód

 

data publikacji: 28.07.2017r.

  

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 10.07.2017r. informujące, że po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia: Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK, jednocześnie określając zakres tego raportu.

 

  data publikacji: 17.07.2017r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice  znak: OS-I.6220.16.2017.SO z dn.10.07.2017r o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: owiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN- REK, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

  data publikacji: 17.07.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.11 z dnia 3 lipca 2017 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161,1 80, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice -Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka". 

 

  data publikacji: 05.07.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.06.2017r znak OO.4210.11.2014.AK/ASł o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego w  projektowanym Obszarze Górniczym" Dąb",realizowanego na obszarze dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

 

data publikacji: 21.06.2017r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 07.06.2017 r. informujące strony postępowania, że na wniosek Kopalni Dolomitu REK Sp. z o. o. Spółka Komandytowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK

data publikacji: 16.06.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.3 z dnia 8 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamienego ze złoża Imielin Północ".

 

  data publikacji: 13.06.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.10 z dnia 25 maja 2017 r. o wystąpieniu do RDOŚ w Krakowie (17.05.2017) oraz do PPIS w Tychach (19.05.2017), Oświęcimiu (22.05.2017) i Sosnowcu (22.05.2017) o opinię co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161,1 80, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice -Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka". 

 

  data publikacji: 29.05.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak : WOOŚ.4201.3.2017.AS2.4 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o wystąpieniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Jaworznie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Prace na liniach kolejowych nr 132, 138,147,161,180,654,655,657,658,699 na odcinku Gliwice- Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzezinka-Oświęcim oraz Dorota- Mysłowice Brzezinka"

 

 data publikacji: 04.05.2017r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.3.2017.AS2.1 z 21 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzezinka-Oświęcim oraz Dorota-Mysłowice Brzezinka.

 

 data publikacji: 21.04.2017r.

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6341.4.2017 z dnia 31 marca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ul. Sapety w Imielinie".

 

 data publikacji: 06.04.2017r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: DOOŚ0OAII.4200.36.2016.JSz z dnia 24 marca 2017r., o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.

 

 data publikacji: 03.04.2017r.

 

 Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-IV.7322.1.270.2016.JP z dnia 14 lutego 2017r. - Pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK 44".

 

 data publikacji: 14.02.2017r.

 

Zawiadomienie Starosty Pszczyńskiego znak: RO-II.6341.96.2016 z dnia 12 stycznia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie gruntów i odprowadzanie wód.

 data publikacji: 16.01.2017r.

 

Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-IV.7322.1.270.2016.JP  z dnia 4.01.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, reprezentowanego przez pełnomocnika- Pana Łukasza Drwotę, w sprawie udzielania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44".

 

data publikacji: 05.01.2017r.

2016


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 z 21 grudnia 2016 roku o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowejS1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E. wydanej 30 czerwca 2016r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48.

 

data publikacji: 27.12.2016r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 23 listopada 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.003.2015 z dnia 8 listopada 2016r., o odmowie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Regulacja stosunków wodnych na gruncie w zlewni przepompowni nr 4 zlokalizowanej w rejonie ul. Drzymały w Imielinie dla KW S.A. oddział K.W.K. Ziemowit".

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6341.38.2016 z dnia 7 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.

 

Postanowienie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 10 października 2016r. o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 7 października 2016r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.32.2016.SO z dnia 3 października 2016r. o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do postępowania pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6324.29.2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dnia 29 sierpnia 2016r. - powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejcowości Dukovany".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 9 sierpnia 2016r. o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Zawiadomienie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego o pracach obserwacyjno-pomiarowych w lasach w okresie od 2016r. do 2020r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (transgranicznej) dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".

 

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 21 lipca 2016r. o wystąpieniu do RDOŚ w Katowicach w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 21 lipca 2016r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 lipca 2016r. znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.51 o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielski-Białej".

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.003.2015 z dnia 15 lipca 2016r., o nie wydaniu przez RDOŚ w Katowicach uzgodnienia dla przedsięwzięcia pn.: "Regulacja stosunków wodnych na gruncie w zlewni przepompowni nr 4 zlokalizowanej w rejonie ul. Drzymały w Imielinie dla KW S.A. oddział K.W.K. Ziemowit".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 11 lipca 2016r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6324.21.2016 z dnia 11 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód przez G.P.W. S.A.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016r. znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielski-Białej".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski znak: GGIII.6220.4.2011/2016 z dnia 1 czerwca 2016r. o wydaniu postanowienia, że przedsięwzięcie przebiega etapowo.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016r. znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.46 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielski-Białej".

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6233.3.2016 z dnia 25 maja 2016r. o wydaniu pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów przez RG Recykling spółka z o.o.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski znak: GGIII.6220.7.2016 z dnia 20 maja 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa D.W. 934 od m. Imielin do D.K. 44".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski znak: GGIII.6220.4.2011/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. o postępowaniu w sprawie zajęcia stanowiska, że przedsięwzięcie przebiega etapowo.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski znak: GGIII.6220.7.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa D.W. 934 od m. Imielin do D.K. 44".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016r. znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.37 o terminie rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielski-Białej".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016r. znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.36 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielski-Białej".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski znak: GGIII.6220.7.2016 z dnia 14 marca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa D.W. 934 od m. Imielin do D.K. 44".

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak: OŚ.6220.10.2015 z dnia 29 lutego 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Imielin - etap II obszar 5".

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak: OŚ.6220.11.2015 z dnia 29 lutego 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja istniejącej hali produkcyjno-magazynowej pod działalność związaną z przetwórstwem tworzyw sztucznych".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6220.41.2014.SS z dnia 21 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Kontynuowanie wydobywania dolomitu ze złoża Imielin-Północ w projektowanym Obszarze Górniczym Imielin-Północ IV".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6220.32.2015.SO z dnia 15 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Stacjonarna wytwórnia betonu towarowego".

 

2015

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 grudnia 2015r. znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.29 dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielski-Białej"

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak: OŚ.604.1.2015 z dnia 11 grudnia 2015r. o postępowaniu z udziałem społeczeństwa.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.003.2015 z dnia 27 listopada 2015r., o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Regulacja stosunków wodnych na gruncie w zlewni przepompowni nr 4 zlokalizowanej w rejonie ul. Drzymały w Imielinie dla KW S.A. oddział K.W.K. Ziemowit".

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.4.2015 z dnia 24 listopada 2015r., ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejska w Imielinie od skrzyżowania ul. Fredry do skrzyżowania z ul. Ułańską".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 27 listopada 2015r. o zawieszeniu postępowania pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6220.32.2015.SS  z dnia 16 listopada 2015r. o przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy i przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zamierzenia pn. "Stacjonarna wytwórnia betonu towarowego".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 17 listopada 2015r. o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050".

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak: OŚ.6220.10.2015 z dnia 19 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Imielin - etap II obszar nr 5".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.24 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie dopuszczenia na prawach strony Stowarzyszenia Mieszkańców Przeciwko Budowie Drogi S1 w Gminie Miedźna "MERITUM do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.41.2014.SS z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie możliwości zapoznania się z aneksem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Kontynuowanie wydobywania dolomitu ze złoża "Imielin-Północ" w projektowanym obszarze górniczym IMIELIN-PÓŁNOC IV".

 

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.60.2014.SS z dnia 9 listopada 2015r. o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie dolomitu ze złoża "Imielin I" w obszarze górniczym "Imielin II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy IMIELIN".

 

Postanowienie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.60.2014.SS z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia sprawy, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie dolomitu ze złoża "Imielin I" w obszarze górniczym "Imielin II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy IMIELIN".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 28 października 2015r. o wystąpieniu do PPIS oraz RDOŚ w sprawie wydania opinii w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050"

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.33.2015.SS z dnia 27 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa koryta cieku Imielinka w km 3+150-6+050"

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.22 z dnia 19 października 2015r. o wezwaniu do uzupełnienia raportu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.36 z dnia 30 września 2015r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Lędziny znak: BR.6220.3.2015 z dnia 28 września 2015r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejska w Imielinie od skrzyżowania ul. Fredry do skrzyżowania z ul. Ułańską".

 

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Mysłowic o możliwośći zapoznania się z uzupełnionym i ujednoliconym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śródowisko dla inwestycji pod nazwą "Wydobywanie dolomitu ze złoża "IMIELIN I" w obszarze górniczym "IMIELIN II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy IMIELIN"

 

Decyzja Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6341.30.2015.AK z dnia 26-08-2015 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie ścieków.

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4210.11.2014.AK z dnia 25 sierpnia 2015r., o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydowynie kopaliny ze złoża węgla kamiennego w projektowanym Obszarze Górniczym "Dąb". 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu postanowienia znak: BR.KW.311.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r., w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Regulacja stosunków wodnych na gruncie w zlewni przepompowni nr 4 zlokalizowanej w rejonie ul. Drzymały w Imielinie dla KW S.A. oddział K.W.K. Ziemowit".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.17 z dnia 14 sierpnia 2015r. o dopuszczeniu Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej".

 

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego znak: ŚR.6341.24.2015 z dnia 3 sierpnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę urządzenia wodnego.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.15 z dnia 29 lipca 2015r. o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy DW 934 od m.Imielin do DK 44"

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.12 z dnia 23 lipca 2015r. O dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej".

 

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO-OŚ/428/1109/9200/15/RN z dnia 16 lipca 2015r. o wydaniu decyzji w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.10.2014 z dnia 14 maja 2015r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacjonarna wytwórnia betonu towarowego".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Kontynuowanie wydobywania dolomitu ze złoża "Imielin-Północ" w projektowanym Obszarze Górniczym "IMIELIN-PÓŁNOC IV".

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko inwestycji pn. "Wydobywanie dolomitu ze złoża "IMIELIN 1" w obszarze górniczym "Imielin II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy Imielin".

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania z ul. Ułańską".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa D.W. 934 od m. Imielin do D.K. 44".

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Regulacja stosunków wodnych w zlewni przepompowni nr 4 zlokalizowanej w rejonie ul. Drzymały w Imielinie dla K.W. S.A Oddział K.W.K. Ziemowit".

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn. "Stacjonarna wytwótnia betonu towarowego".

 

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w 2015 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6220.60.2014.SS z dnia 13 marca 2015r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie dolomitu ze złoża "Imielin 1" w obszarze górniczym  "Imielin II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy Imielin".

 

Postanowienie Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6220.60.2014.SS z dnia 13 marca 2015r. o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie dolomitu ze złoża "Imielin 1" w obszarze górniczym  "Imielin II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy Imielin".

 

Postanowienie Prezydenta Miasta Mysłowice znak: OS-I.6220.60.2014.SS z dnia 13 marca 2015r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie dolomitu ze złoża "Imielin 1" w obszarze górniczym  "Imielin II" dla kontynuacji eksploatacji złoża przez Zakład Górniczy Imielin".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski znak: GGIII.6220.2.2015 z dnia 10 marca 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa DW 934 od m.Imielin do DK 44".

 

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.38.2014.SS z dnia 8 stycznia 2015r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa odcinku gazociągu o długości ok. 960m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Remont gazociągu Oświęcim-Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie”.

 

 2014

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30.12.2014r. znak OS-I.6220.28.2014.SS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "budowie 1 elektrowni wiatrowej , o nazwie projektowej Mysłowice 1, o docelowej mocy 3 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektromagnetycznym, złączem kablowo-pomiarowym oraz zjazdami z dróg" realizowanego w Mysłowicach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1903/327, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10.12.2014r. znak OS-I.6220.28.2014.SS o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "budowie 1 elektrowni wiatrowej , o nazwie projektowej Mysłowice 1, o docelowej mocy 3 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektromagnetycznym, złączem kablowo-pomiarowym oraz zjazdami z dróg" realizowanego w Mysłowicach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1903/327.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada 2014r. znak WOOŚ.4240.657.2014.KC.2 w sprawie wyrażenia opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "budowie 1 elektrowni wiatrowej , o nazwie projektowej Mysłowice 1, o docelowej mocy 3 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektromagnetycznym, złączem kablowo-pomiarowym oraz zjazdami z dróg" realizowanego w Mysłowicach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1903/327.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.10.2014 z dnia 08.12.2014r. o możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacjonarna wytwórnia betonu towarowego”, które realizowane będzie przy ul. Satelickiej w Imielinie.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.38.2014.SS z dnia 24 listopada 2014r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa odcinku gazociągu o długości ok. 960m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Remont gazociągu Oświęcim-Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie”

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.38.2014.SS z dnia 24 listopada 2014r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa odcinku gazociągu o długości ok. 960m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Remont gazociągu Oświęcim-Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie”

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 24 listopada 2014r. znak OO.4210.11.2014.AK o wydaniu postanowienia z dnia 21.11.2014r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego w projektowanym Obszarze Górniczym „Dąb” ” do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS-I.6220.38.2014.SS o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa odcinku gazociągu o długości ok. 960m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Remont gazociągu Oświęcim-Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie”

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10.11.2014r. znak OS-I.6220.28.2014.SS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie 1 elektrowni wiatrowej , o nazwie projektowej Mysłowice 1, o docelowej mocy 3 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektromagnetycznym, złączem kablowo-pomiarowym oraz zjazdami z dróg" realizowanego w Mysłowicach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1903/327


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10.11.2014r. znak OS-I.6220.28.2014.SS o wystapieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie 1 elektrowni wiatrowej , o nazwie projektowej Mysłowice 1, o docelowej mocy 3 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektromagnetycznym, złączem kablowo-pomiarowym oraz zjazdami z dróg" realizowanego w Mysłowicach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1903/327

 

 

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 08.10.2014r. znak OS-I.6220.38.2014.SS o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. :„Budowa odcinku gazociągu o długości ok. 960m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Remont gazociągu Oświęcim-Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie” .

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.2.2014r. z dnia 02.05.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – II etap obszar  nr 3 i nr 4”.
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.1.2014r. z dnia 25.04.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590.”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.2.2014r. z dnia 09.04.2014r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – II etap obszar nr 3 i nr 4”, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.1.2014r. z dnia 31.03.2014r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590” , możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 z dnia 18 marca 2014r. o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie  przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.2.2014 z dnia 18 marca 2014r. o  braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – II etap obszar  nr 3 i nr 4”

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzania projektów prognoz oddziaływania na środowisko  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.1.2014r. z dnia 06.03.2014r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590.”
 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 z dnia 25 lutego 2014r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.2.2013.KC.18 z dnia 25 lutego 2014r. o wystąpieniu do właściwych organów  o opinię dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4240.53.2014.AM.3 z dnia 18 lutego 2014r. o  braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – II etap obszar  nr 3 i nr 4”


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4240.29.2014.AM.3 z dnia 17 lutego 2014r. o  braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590.”

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.2.2013.KC.16 z dnia 17 lutego 2014r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego do czasu przedstawienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.2.2013.KC.13 z dnia 5 lutego 2014r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego do czasu przedstawienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.2.2014r. z dnia 29.01.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – II etap obszar  nr 3 i nr 4”


 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.1.2014r. z dnia 17.01.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590.”

 

 2013

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.11.2013r. z dnia 30.10.2013r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - podciśnieniowo – ciśnieniowej z przepompownią ścieków próżniowo – tłoczną  wraz  z zasilaniem energetycznym przepompowni ; II etap – obszar nr 3 IMIELIN”. 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.11.2013r. z dnia 02.10.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - podciśnieniowo – ciśnieniowej z przepompownią ścieków próżniowo – tłoczną wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ; II etap – obszar nr 3 IMIELIN”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.6.2013r. z dnia 12.08.2013r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Imielinie przy ul. Nowozachęty na działkach nr 750/136, 752/136, 754/133, 748/137, 980/253, 671/255 o łącznej powierzchni 1829m2”.

 

 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego oraz zawiadomienie o wystąpieniu o opinię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, a także w Opolu i w Krakowie


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.7.2012r. z dnia 22.04.2013r o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150-6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany linii brzegowej i ewidencji gruntów”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.16.2013r. z dnia 20.02.2013r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie dz. nr 112, 155, 392/171, 394/111, 572/154, 573/154, 1054/151, 1057/152, 1060/152, 1263/155”, które realizowane będzie przy ul. Wandy

 

2012

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 04.12.2012r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie dz. nr 112, 155, 392/171, 394/111, 572/154, 573/154, 1054/151, 1057/152, 1060/152, 1263/155”, które realizowane będzie przy ul. Wandy

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 12.11.2012r. znak OS-I-6220.55.2012.AS o wydaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr : 1808/193, 192, 191,1810/190 w Imielinie przy ulicy Imielińskiej i Liliowej”

 

Obwieszczenie Burmnistrza Miasta Imielin w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150-6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany linii brzegowej i ewidencji gruntów”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150-6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany linii brzegowej i ewidencji gruntów”

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19.09.2012r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr : 1808/193, 192, 191,1810/190 w Imielinie przy ulicy Imielińskiej i Liliowej”

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 września 2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1808/193, 192, 191, 1810/190 w Imielinie przy ulicy Imielińskiej i Liliowej

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30.08.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr : 1808/193, 192, 191,1810/190 w Imielinie przy ulicy Imielińskiej i Liliowej”

 

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.9.2012 z dnia 27.08.2012r. o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Południe” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Imielin I” metodą podziemną

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.9.2012 z dnia 03.08.2012r. o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Południe” metodą podziemną” przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla w granicach obszaru górniczego “Imielin I”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.9.2012 z dnia 04.07.2012r. o zapewnieniu udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Południe” metodą podziemną” przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla w granicach obszaru górniczego “Imielin I”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.7.2012 z dnia 29.06.2012 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150-6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany linii brzegowej i ewidencji gruntów”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.9.2012 r. z dnia 01.06.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Południe” metodą podziemną” przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla w granicach obszaru górniczego “Imielin I”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin znak OŚ.6220.7.2012 r. z dnia 16.05.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150-6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany linii brzegowej i ewidencji gruntów”.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 27.04.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża „Imielin–REK” do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha”


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22.03.2012r. w sprawie zebrania materiału dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża „Imielin–REK” do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha” .

 

2011

 

Zalesianie gruntów rolnych i inych niż rolne

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 05.12.2011r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża „Imielin–REK” do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha”

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Imielin

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 04.10.2011r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża „Imielin–REK” do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha”


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji znak ZR-6220.003.2011 z dnia 06.09.2011r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej 5923S , ul. Dzikowej w Lędzinach i Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu Postanowienia znak ZR-6220.003.2011 z dnia 09.08.2011r. stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w Lędzinach i Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny znak ZR-6220.003.2011 z dnia 21.07.2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 5923S , ul. Dzikawej w Lędzinach i Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.04.2011r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża „Imielin–REK” do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha” oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża "Imielin-REK" do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha"

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 22 marca 2011r. o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka gazociągu DN 500 o długości ok. 960 m dla potrzeb zadania remontowego pn.: Remont gazociągu Oświęcim - Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie"

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 21 marca 2011r.o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa warsztatu samochodowego z częścią biurowo socjalną na terenie działki nr 1035/43 przy ul. Brata Alberta w Imielinie"

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25.03.2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Kontynuacja eksploatacji wapieni i dolomitów ze złoża "Imielin-REK" do rzędnej spągu + 245m npm w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 17 ha"


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 01.07.2011r. o wydanej decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa pawilonu handlowego "Intermarche" branży spożywczej oraz pawilonu handlowego "Bricomarche" branży dom i ogród, połączonych galerią handlową wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi, przyłączami i sieciami infrastruktury technicznej rozszerzonego o budowę stacji paliw z niezbędną infrastrukturą i myjni bezdotykowej.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18.01.2011r.informujące strony postępowania o skierowaniu pisma do wnioskodawcy wzywającego do złożenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu samochodowego z częścią biurowo socjalną na terenie działki nr 1035/43 przy ul. Brata Alberta w Imielinie

 

2010

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa warsztatu stolarskiego przy ul. Rzemieślniczej w Imielinie

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno o wydanym postanowieniu w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu samochodowego z częścią biurowo-socjalną na terenie działki nr 1035/43 przy ul. Brata Alberta w Imielinie"

 

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa pawilonu handlowego "Intermarche" branży spożywczej oraz pawilonu handlowego "Bricomarche" branży dom i ogród, połączonych galerią handlową wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi, przyłączami i sieciami infrastruktury technicznej oraz stacji paliw z niezbędną infrastrukturą i myjnią bezdotykową"


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa pawilonu handlowego "Intermarche" branży spożywczej oraz pawilonu handlowego "Bricomarche" branży dom i ogród, połączonych galerią handlową wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi, przyłączami i sieciami infrastruktury technicznej oraz stacji paliw z niezbędną infrastrukturą i myjnią bezdotykową"

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi powiatowej 5914S ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów".

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa pawilonu handlowego Intermarche branży spożywczej oraz pawilonu handlowego Bricomarche branży dom i ogród połączonych galerią handlową wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi, przyłączami i sieciami infrastruktury oraz stacji paliw z niezbędną infrastrukturą i myjnią bezdotykową

 

Obwieszczenie dot. postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej ul. Brata Alberta

 

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Zakładu ROZKOP i możliwości składania uwag i wniosków


Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pawilony Intermarche i Bricomarche

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Modernizacja drogi powiatowej ul. Brata Alberta

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - warsztat samochodowy przy ul. Św. Br. Alberta

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa istniejącego budynku zakładu mechanicznego o pomieszczenia warsztatu mechanicznego - obróbki szyn, blachy ze stanowiskami roboczymi dla 3 frezarek,1 tokarki, 2 gilotyn oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu wyrobów gotowych na halę montażową rozjazdów torowych wraz z kotłownią " przy ul. B-pa Adamskiego 42 w Imielinie