BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN

data publikacji:  07-04-2011 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2020 | 16:32
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Urząd Miasta Imielin - dane podstawowe

Zdjecie budynku urzędu miasta Imielin

Imielin

herb miasta Imielin

adres:

ul. Imielińska 81

41- 407 Imielin

godziny urzędowania:

godziny pracy kasy:

poniedziałek

wtorek czwartek

piątek

7:30 - 17:00

7:30 - 15:30

7.30 - 14:00

poniedziałek

wtorek - czwartek

(w tym przerwa)

piątek

7:45 - 17:00

7.45 - 15:30

13.00 - 14.00

7.30 - 13:00

telefony:

(32) 225 55 05, (32) 225 55 07

 

 

e-mail:

burmistrz@imielin.pl

 

serwis informacyjny:

www.imielin.pl

 

elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma

konto bankowe

dochodowe :

 

Bank PEKAO S.A.: 58124042271111000048459484

 

 

 

Podatki i opłaty : podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,odsetki od zaległości podatkowych.

Pozostałe dochody :   czynsz użytkowy, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż gruntu, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za dane osobowe, odszkodowania, odsetki od zaległości, opłata skarbowa (m. in. pełnomocnictwa, skrócone akty małżeństwa, zgonu)

 

 

konto bankowe depozytowe:

Bank PEKAO S.A.: 88124042271111000048439835


 

Wpłata wadium

REGON gminy Imielin


276258262

NIP gminy Imielin

TERYT

 

2220041485

2414021