BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Zastępca Burmistrza

data publikacji:  07-04-2011 | 14:17
data ostatniej modyfikacji:  11-05-2011 | 10:05
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Zastępca Burmistrza Miasta

 

mgr inż. Krzysztof Szluzy

 

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności :

 

1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,


2. sprawowanie funkcji Burmistrza Miasta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,


3. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami w zakresie swojego działania,


4. wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,


5. sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych mu referatów,


6. pełnienie obowiązków kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.