MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  03-11-2021 | 13:59
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r." 29.09.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2021/2022.” 05.08.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2021/2022." 15.07.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont pokryć dachowych na budynkach szkół podstawowych oraz budynku urzędu miasta w Imielinie.” Część 3 - „Modernizacja dachu budynku UM Imielin”. 22.06.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont pokryć dachowych na budynkach szkół podstawowych oraz budynku urzędu miasta w Imielinie.” 28.05.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.” (postępowanie drugie) 08.04.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2021 roku." 31.03.2021
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.” 25.02.2021
więcej »»»
„Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia (655002S) w Imielinie.” 22.12.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września do 31 października 2020 roku na trasie Imielin – Tychy. Postępowanie drugie. 17.12.2020
więcej »»»
„Wykonywanie w roku 2021 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.” 16.12.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. (postępowanie trzecie) 28.09.2020
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021.” Część nr 1: trasa nr I Imielin — Tychy (postępowanie trzecie) 28.09.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Imielinie na odcinku od ul. Aptecznej do ul. Dobrej." 04.09.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2020/2021.” 03.09.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymały w Imielinie.” Etap I. 02.09.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. 20.08.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 10.08.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021.” 23.07.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażu wraz z utwardzeniem terenu po rozbiórce przy ulicy Karola Miarki nr 9 w Imielinie.” 19.05.2020
Status: aktualny | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4