MENU PRZEDMIOTOWE » PETYCJE

data publikacji:  21-12-2015 | 13:34
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2021 | 10:40
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Rejestr złożonych petycji

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA REALIZACJI PETYCJI

 

Zbiorcze zestawienie realizacji petycji za 2020 rok

 

Zbiorcze zestawienie realizacji petycji za 2019 rok

 

Zbiorcze zestawienie realizacji petycji za 2018 rok

 

Zbiorcze zestawienie realizacji petycji za 2017 rok

  

Zbiorcze zestawienie realizacji petycji za 2016 rok.

 

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach