BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

data publikacji:  30-07-2012 | 14:02
data ostatniej modyfikacji:  17-09-2021 | 09:46
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Omówienie kierunków działalności oraz współpracy w 2022 roku


Projekt programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

Program współpracy

 

Małe granty

 

Otwarty konkurs ofert

 

Informacje


Wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Imielin.

 

Pomoc finansowa Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 roku

 

Uchwała  Nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 roku