MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY ŁAWNIKÓW

data publikacji:  10-06-2011 | 11:11
data ostatniej modyfikacji:  06-05-2020 | 08:37
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Kadencja 2020-2023

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

 

 

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję w latach 2020-2023.

 

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mysłowicach i Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

 

do pobrania :

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnikaWzory oświadczeń

 

Klauzla informacyjna dla kandydatów na ławników