MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY ŁAWNIKÓW » Archiwum

data publikacji:  09-06-2015 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  13-08-2019 | 09:19
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

ROK 2016-2019

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 

ROK  2012-2015

 

INFROMACJA NA TEMAT ZGŁOSZONYCH  KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW W WYBORACH NA KADENCJĘ W LATACH 2012-2015

 

 

INFORMACJA NA TEMAT WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ W LATACH 2012-2015

 

 

KOMUNIKAT RADY MIASTA IMIELIN Z DNIA 31 MAJA 2011 ROKU

W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH I SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH  NA KADENCJĘ W LATACH 2012-2015