MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE

data publikacji:  07-04-2011 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  11-05-2021 | 10:28
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

PRAWO LOKALNE

Statut Miasta

 

Uchwały Rady Miasta

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta

 

Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia

 

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Regulamin organizacyjny

 

Projekty aktów

 

Plany i programy

 

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.