MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Zagospodarowanie Przestrzenne

data publikacji:  07-04-2011 | 14:40
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2021 | 15:40
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin

 

Uchwała Nr XXIII.154.2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII.154.2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 roku

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno-przestrzenna

 

Załączniki graficzne do studium

 

 

 

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN


Wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego udostępniane są do wglądu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urządu Miasta Imielin.

  

RYS :  Aktualnie obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.

 

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

 

 

 

 

 

l.p.  

Nazwa planu

Uchwała Rady Miasta Imielin

Rysunek planu

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

 

1  

Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej

X/46/2003

z 26.09.2003r.

rysunek planu obszar  1

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 96 z dnia 30.10.2003r., poz. 2562


Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Żeńców-Kolejowa

XXI/101/2004

z 24.09.2004r.

rysunek planu obszar 2

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 112 z dnia 29.11.2004r., poz. 3195

3

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej od ul. Wodnej do ul. Maratońskiej

 XXVI/136/2005

28.01.2005r.

w części uchylony planem zapisanym pod poz.: 12

rysunek planu obszar 3

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 33 z dnia 24.03.2005r., poz. 903

4

M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicą gen. J. Hallera i Karolinki

 XXIX/146/2005

z 31.03.2005.r

 rysunek planu obszar 4

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 64 z dnia 23.05.2005r., poz. 1659

5

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Nowozachęty od ul. Łąkowej, Imielińskiej, przez część ulicy Sapety, Wandy, Bartniczej do ul. Wodnej

XLVI/224/2006

z 25.10.2006.r

w części uchylony planami zapisanymi pod poz.:

10; 12; 17 ; 19

rysunek planu obszar 5

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 131 z dnia 16.11.2006r., poz. 3779

6

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety

XII/48/2007

z 28.09.2007r.

w części uchylony planem zapisanym pod poz.: 17

rysunek planu obszar 6

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 197 z dnia 26.11.2007r., poz. 3840

7

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej

VII/33/2011

z 27.04.2011r.

Wyrok WSA

XII/86/2019

z 29.10.2019 r.

w części uchylony planem zapisanym pod poz.: 19

rysunek planu obszar 7 Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 153, z dnia 19.07.2011r., poz. 2848

 

 
Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8.11.2019r. poz. 7470

8

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej

VII/34/2011

z 27.04.2011r.

Wyrok WSA

XII/87/2019

z 29.10.2019 r.

 rysunek planu obszar 8 Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 153, z dnia 19.07.2011r., poz. 2849

 

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8.11.2019r. poz. 7471

9

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia

VII/35/2011

z 27.04.2011r.

Wyrok WSA


XII/88/2019

z 29.10.2019 r.

w części uchylony planami zapisanymi pod poz.: 18; 20

 rysunek planu obszar 9 Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 153, z dnia 19.07.2011r., poz. 2850

 

 
Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 08.11.2019r. poz. 7472

10

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

XXVIII/175/2013 z  27 lutego 2013 r.

(t.j. Dz. Urz. z 2 grudnia 2020r., poz. 8504 )

 

rysunek planu obszar 10

Dz.Urz.Woj.Śl. z 15.03.2013 roku poz. 2474

 

DZ. URZ. WOJ. Sl. z 2 grudnia 2020 r.  poz 8504

 

11

M.p.z.p. miasta Imielin wzdłuż Potoku Imielinka – pomiędzy ulicami Imielińską i Malornego

XLVI/303/2014

z 22.10.2014r.

rysunek planu obszar 11

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 22.10.2014r. poz. 5344

12

M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicami Zachęty i Poniatowskiego

XLVI/304/2014

z 22.10.2014r.

rysunek planu obszar 12

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 22.10.2014r. poz. 5345

13

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi

XLVII/307/2014

z 07.11.2014r.

rysunek planu obszar 13

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 19.11.2014r. poz. 5958

14

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie Golcówka

III/16/2015

z 28.01.2015r.

rysunek dla obszaru 14

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 03.02.2015r. poz. 459

15

M.p.z.p. miasta Imielin obejmujący obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin

X/57/2015

z 26.08.2015r.

rysunek planu obszar 15 

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03.09.2015r. poz. 4453

16

M.p.z.p. miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i Nowozachęty

XLI/253/2018

z 26.03.2018r.

rysunek planu obszar 16

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.04.2018r. poz. 2157

17

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińskiej

XLI/254/2018

z 26.03.2018r.

rysunek planu obszar 17

 Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.04.2018r. poz. 2158

18

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta

XLIV/276/2018

z 27.06.2018r.

rysunek planu obszar 18

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 06.07.2018r. poz. 4434

19

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” - część A

XIII/98/2019

z 27.11.2019r.

rysunek planu obszar 19

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8660 z 11.12.2019r.

20

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”

XIV/104/2019 r

z 18.12.2019r.

rysunek planu obszar 20

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 9149 z 24.12.2019r

21

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część A

XV/110/2020

z 29.01.2020r.

rysunek planu obszar 21

Dz.Urz. Woj. Śl. poz. 1129 z 05.02.2020 r.

22 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” – część B
28 kwietnia 2021 r.
rysunek planu obszar 22 Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3264 z  07.05. 2021r.
23 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część B XXVIII/204/2021
28 kwietnia 2021r.
rysunek planu obszar 23 Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3265 z 07.05.2021r.

 

WYJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW:

 m.p. ogólny z.p. – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego

M.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

wyrok prawomocny

 

 

 

WYKAZ WSZYSTKICH MIEJSCOWYCH PLANÓW

 

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Rady

Miasta Imielin

Data uchwalenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
1.

 M.p.z.p. terenu górniczego "Imielin" w Imielinie Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach


Nr XXXV/178/2001 14 grudnia 2001 r.

 Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 5 z dnia
05.02.2002 r., poz. 222

2.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Banachiewicza-Kusocińskiego-Rubinowa  Nr XL/204/2002 31 maja 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1627
3.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Bartnicza-Sikorskiego  Nr XL/203/2002 31 maja 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1626
4.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ul. Wandy  Nr VI/28/2003 28 marca 2003 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47 z dnia 23.05.2003 r., poz. 1361
5.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Sapety i Pokoju  Nr X/47/2003 26 września 2003 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96 z dnia 30.10..2003 r., poz. 2563
6.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej  Nr X/46/2003 26 września 2003 r.  Dz. Urz. Woj. śl. Nr 96 z dnia 30.10.2003 r., poz. 2562
7.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie przyległym do zbiornika wody pitnej obejmującym ulice: Wandy, Bursztynową, Malczewskiego i Sikorskiego  Nr XI/52/2003 29 października 2003 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 102 z dnia 20.11.2003 r., poz. 2703
8.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Żeńców-Kolejowa  Nr XXI/101/2004 24 września 2004 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 112 z dnia 29.11.2004 r., poz. 3195
9*.  M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej od ul. Wodnej do ul. Nowozachęty  Nr XXVI/136/2005 28 stycznia 2005 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 33 z dnia 24.03.2005 r., poz. 903
10*.

 M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicą gen. J. Hallera i Karolinki

M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicą gen.  J. Hallera i Karolinki

 Nr XXIX/146/2005 31 marca 2005 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 64 z dnia 23.05.2005 r., poz. 1659
11*.  M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Nowozachęty, od ulicy Łąkowej, Imielińskiej, przez częśc ulicy Sapety, Wandy, Bartniczej, do ul. Wodnej  Nr XLVI/224/2006 25 października 2006 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131 z dnia 16.11.2006 r., poz. 3779
12*.  M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety  Nr XII/48/2007 28 września 2007 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 197 z dnia 26.11.2007 r., poz. 3840
13**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej

Nr VII/33/2011

Wyrok WSA

Nr XII/86/2019

27 kwietnia 2011 r.

 

29 pażdziernika 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153 z dnia 19.07.2011 r., poz. 2848

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.11.2019 r. poz. 7470

14**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej

Nr VII/34/2011

Wyrok WSA

Nr XII/87/2019

27 kwietnia 2011 r.

 

29 pazdziernika 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153 z dnia 19.07.2011 r., poz. 2849

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.11.2019 r. poz. 7471

15**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia

Nr VII/35/2011

Wyrok WSA

Nr XII/88/2019

27 kwietnia 2011 r.

 

29 pazdziernika 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153 z dnia 19.07.2011 r., poz. 2850

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.11.2019 r. poz. 7472

16**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej

Nr IX/48/2011

Wyrok WSA

stwierdzający nieważność uchwały w całości

28 czerwca 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 252 z dnia 21.10.2011 r., poz. 4202
17**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego

Nr IX/46/2011

Wyrok WSA

stwierdzający nieważność uchwały w całości

28 czerwca 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 257 z dnia 28.10.2011 r., poz. 4305
18**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej

Nr IX/45/2011

Wyrok WSA

28 czerwca 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 257 z dnia 28.10.2011 r., poz. 4304
19.

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej

Nr XVI/96/2012 25 stycznia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.  z dnia 08.03.2012 r., poz. 1117

20. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej
Nr XXV/ 157/2012 28 listopada 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 08.01.2013 r. poz. 164
21. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

 

NR XVIII/175/2013

(t.j. Dz. U. z 2 grudnia 2020r., poz. 8504 )


 

27 lutego 2013 r.

02 grudnia 2020 r.
 

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15.03.2013r. poz. 2474

DZ. URZ. WOJ. Sl. z 2 grudnia 2020 r.  poz 8504

 

 

22. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego Nr XXXI/194/2013 29 maja 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12.06.2013r. poz. 4290

23.

M.p.z.p. miasta Imielin wzdłuż Potoku Imielinka - pomiędzy ulicami Imielińską i Malornego

Nr XLVI/303/2014 22 października 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 22.10.2014r.

poz. 5344

24. M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicami Zachęty i Poniatowskiego Nr XLVI/304/2014 22 października 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 22.10.2014r.

poz. 5345

25. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi Nr XLVII/307/2014 7 listopada 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19.11.2014r.

poz. 5958

26. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie wzgórza Golcówka Nr III/16/2015 28 stycznia 2015r.  Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03.02.2015r.

poz. 459
27***. M.p.z.p miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin

NR IX/55/2015

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność planu
w całości

24 czerwca 2015r. Dz. Urz. Woj. Śl. Z dnia 6 lipca 2015r. Poz. 3657
28. M.p.z.p miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin NR X/57/2015 26 sierpnia 2015r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 września 2015r. poz. 4453
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty NR XLI/253/2018 26 marca 2018r.  Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 kwietnia 2018r. poz. 2157
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską NR XLI/254/2018 26 marca 2018r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 kwietnia 2018r. poz. 2158
31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP,nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta
Nr XLIV/276/2018 27 czerwca 2018r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 lipca 2018r. poz. 4434
32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "JAMNICE" - część A

Nr XIII/98/2019

 

27 listopada 2019 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8660 z 11.12.2019 r.
33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru SARGANY Nr XIV/104/2019 r 18 grudnia 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9149 z dnia 24.12.2019 r.

 

34 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE" - część A Nr XV/110/2020 29 stycznia 2020r. Dz.Urz. Woj. Śl. poz. 1129 z 05.02.2020 r.
35 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” – część B
 
 
28 kwietnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3264 z dnia 07.05. 2021r.
36 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część B XXVIII/204/2021 28 kwietnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3265 z dnia 07.05. 2021r.

 

*   uchwalone na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

** wyrok WSA w Gliwicach

*** rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

    wyrok prawomocny