BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM

data publikacji:  07-04-2011 | 14:18
data ostatniej modyfikacji:  09-02-2012 | 13:42
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

 
» Referat Gospodarki Komunalnej

 

» Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu


» Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji


» Referat Finansowo-Budżetowy


» Referat Organizacyjny


» Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

 

» Referat Ochrony Środowiska


» Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego