BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Ochrony Środowiska

data publikacji:  07-04-2011 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2020 | 14:18
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Referat Ochrony Środowiska

 

 

drugie piętro, pok. 31


tel. 32 22-54-122, 32 22-54-123

 

 

 

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (-a).

Tej sprawy nie można załatwić elektronicznie poprzez platformę SEKAP.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Tej sprawy nie można załatwić elektronicznie poprzez platformę SEKAP.

 

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Tej sprawy nie można załatwić elektronicznie poprzez platformę SEKAP.

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Tej sprawy nie można załatwić elektronicznie poprzez platformę SEKAP.

 

Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Tej sprawy nie można załatwić elektronicznie poprzez platformę SEKAP.