MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ"

data publikacji:  24-10-2017 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2021 | 13:44
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Damian Krzemień

Informacje dotyczące  Przedsięwzięcia pn.   "EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN PÓŁNOC“

Materiały do pobrania

 

 

Obwieszczenia i zawiadomienia

 

 

 

Inne

 

 

Ostanie informacje:

 

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.