MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » Badanie jakości wody

data publikacji:  02-02-2016 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2021 | 11:43
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Patryk Przebindowski

 

Zgodnie z art 12 ust 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia:

 

ROK 2021

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 24.08.2021 roku


Sprawozdanie z badań stan na dzień 08.07.2021 roku

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 18.06.2021 roku

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 07.04.2021 roku

 

Roczna ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w 2020 r.

 

Roczna ocena  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w 2020 r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 05.02.2021 roku

 

 

ROK 2020

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 28.10.2020 roku

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 28.08.2020 roku

 

Sprawozdanie z badań stan  na dzień 3.07.2020 roku

 

Sprawozdanie z badań stan  na dzień 28.04.2020 roku

 

Roczna ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w 2019 r

 

Roczna ocena  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w 2019 r.

 

Sprawozdanie z badań stan  na dzień 17.02.2020 roku

 

 

ROK 2019

 

Orzeczenie o  jakości wody przeznaczonej do spożycia  w IV kwartale roku 2019

 

Orzeczenie o  jakości wody przeznaczonej do spożycia  w III kwartale roku 2019

 

Sprawozdanie z badań stan  na dzień 17.09.2019 roku

 

Orzeczenie o  jakości wody przeznaczonej do spożycia  w II kwartale roku 2019

 

Sprawozdanie z badań stan  na dzień 15.07.2019 roku

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 11.06.2019 roku.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 22.05.2019 roku

 

Orzeczenie o  jakości wody przeznaczonej do spożycia  w I kwartale roku 2019

 

 

ROK 2018

 

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w 2018 r.

  

Roczna ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w 2018 r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 07.11.2018r 

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 25.09.2018r

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w  II kwartale roku 2018

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 25.07.2018r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 11.05.2018r.

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w  I kwartale roku 2018

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 9.03.2018r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 12.02.2018r.

 

ROK 2017

Roczna ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin za 2017 rok.

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w IV kwartale roku 2017

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w II i III kwartale roku 2017

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 09.11.2017r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 22.09.2017 r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 17.07.2017 r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 15.05. 2017 r. 

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w I kwartale roku 2017

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 09.03 2017 r. 


Sprawozdanie z badań stan na dzień 13.02.2017 r. 

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w roku 2016

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 23.02.2016r.

 

Sprawozdanie z badań stan na dzień 13.11.2015r.

 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Imielin w roku 2015