MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » wywóz odpadów komunalnych

data publikacji:  08-01-2014 | 10:50
data ostatniej modyfikacji:  28-05-2021 | 13:36
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Odpady Komunalne

 

  

ROK 2021Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych- Utrudniony dojazd 2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych- Firmy 2021

 

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2017r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin za 2013 r.