MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » Program Ograniczenia Niskiej Emisji

data publikacji:  07-04-2017 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  08-03-2021 | 14:18
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

 

 

 Informacja o Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin.

 

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Imielin na lata 2021-2023

 

Uchwała Nr XXVI/185/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023


 

ETAP III rok 2019

 

Zestawienie wykonawców w ramach realizacji III etapu PONE

 

Zestawienie Wykonawców oraz urządzeń w ramach realizacji III etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Imielin na lata 2017-2019".

 

Spotkanie informacyjne, wystawa kotłów

Urząd Miasta Imielin oraz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Imielin – etap III rok 2019”, zapraszają osoby, które złożyły wnioski o wymianę starego urządzenia grzewczego w 2019r., na spotkanie informacyjne połączone z wystawą kotłów, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00.

Spotkanie przedstawicieli Operatora z uczestnikami Programu oraz Wykonawcami, odbędzie się na parkingu przy Domu Kultury SOKOLNIA przy ul. Imielińskiej 29.

 

Nabór Wykonawców :

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór Wykonawców (instalatorów), którzy chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap III - rok 2019.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych starego typu na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach do "Warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap III - rok 2019".

Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2019", w terminie do 12 czerwca 2019 r. do godziny 10:00.

  załaczniki :

 Ogłoszenie o konkursie na Wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Warunki uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 1 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 2 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 3 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 4 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 5 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 6 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

 

Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę starego urządzenia grzewczego.

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że od dnia 27 maja 2019r. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub kotły węglowe spełniające wymogi 5 klasy emisji zanieczyszczeń) w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2017-2019 etap III - rok 2019" (PONE).

Wnioski o przyznanie dotacji i realizację inwestycji w roku 2019, przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 złożyli deklarację przystąpienia do PONE i zadeklarowali zamiar wymiany starego kotła w 2019 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 12 czerwca 2019r. w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, p. 31 (II p.).

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu, uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska pod numerami tel. (32) 22 54 123 lub 122.

 

do pobrania:

wniosek

 


 

 ETAP II rok 2018:

 

Nabór Wykonawców :

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór Wykonawców (instalatorów), którzy chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap II - rok 2018.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych starego typu na kotły gazowe lub kotły retortowe spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach do "Warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap II - rok 2018".

Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2018", w terminie do 5 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

załaczniki :

Ogłoszenie o konkursie na Wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Warunki uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 1 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 2 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 3 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 4 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 5 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 6 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

 

Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę starego urządzenia grzewczego.

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że od dnia 1 czerwca 2018r. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub kotły węglowe spełniające wymogi 5 klasy emisji zanieczyszczeń) w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2017-2019 etap II - rok 2018" (PONE).

Wnioski o przyznanie dotacji i realizację inwestycji w roku 2018, przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 złożyli deklarację przystąpienia do PONE i zadeklarowali zamiar wymiany starego kotła w roku 2017 lub 2018.

Wnioski przyjmowane będą do 12 czerwca 2018r. w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, p. 31 (II p.).

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu, uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska pod numerami tel. (32) 22 54 123 lub 122.

 

do pobrania:

wniosek

 

 


 

 

1. Założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Mieście Imielin

Rada Miasta Imielin określiła w podjętej w czerwcu 2017 roku Uchwałe Nr XXXIII/195/2017 (z 28 czerwca 2017 r.)  : "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 ", polegający na uruchomieniu przez Gminę systemu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2017-2019.

 

2. Zasady przyznawania dofinansowania

określone są w „Regulaminie przyznawania dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017” zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Imielin w dniu 4 września 2017r.

 

3. Możliwość dofinansowania

dotyczy wymiany starego urządzenia grzewczego na:

  • piece gazowe

  • piece węglowe spełniające wymogi 5 klasy emisji zanieczyszczeń

 

4. Uzyskanie dofinansowania:

Wnioski o przyznanie dotacji i realizację inwestycji w roku 2017, przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 złożyli deklarację przystąpienia do PONE i zadeklarowali zamiar wymiany starego urządzenia grzewczego w roku 2017.

Wnioski przyjmowane będą do 19 września 2017r. w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, p. 31 (II p.).

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu, uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska pod numerami tel. (32) 22 54 123 lub 122.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wymianę kotła CO w budynku mieszkalnym w 2017r.

 

Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017.

 

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019

 

Uchwała Nr XLI/257/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin

 

5.  Rozstrzygnięcie konkursu na wykonawców i dostawców w ramach PONE Imielin etap I rok 2017

 

W wyniku weryfikacji ofert złożonych do konkursu na wykonawców i dostawców realizujących zadania w ramach : Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin 2017 – 2019 Etap I-2017 rok z wynikiem pozytywnym zostały zweryfikowane następujące firmy :

1. Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz Józef Jeziorski

2. Zakład Usługowo-Handlowy ELREM Henryk Kamieński

oraz urządzenia ( kotły) przez nich zaproponowane

Szczegóły rozstrzygnięcia w protokole z weryfikacji ofert : Rozstrzygnięcie konkursu na wykonawców i dostawców w ramach PONE Imielin etap I rok 2017

 6. Wyniki losowania Wnioskodawców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w 2017r. 

W wyniku losowania, które miało miejsce w D.K. Sokolnia w dniu 23 września 2017r., wyłoniono właścicieli nieruchomości, którzy w roku bieżącym skorzystają z dotacji na wymianę kotłów C.O. W losowaniu wzięło udział 66 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek o realizację inwestycji w roku 2017. W roku bieżącym przewidziano do realizacji 40 inwestycji z czego 37 będzie polegało na wymianie starych kotłów zasypowych na nowe kotły węglowe spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń, natomiast pozostałe 3 inwestycje będą polegały na likwidacji kotłów węglowych i zastąpieniu ich kotłami gazowymi.

Z pośród 40 inwestycji do realizacji w roku bieżącym, 5 wyłoniono w trybie awaryjnym tj. takich, w przypadku których właściciele nieruchomości zgłosili awarie pieca CO, dyskwalifikujące te urządzenia z dalszego użytkowania. W ramach awaryjnego trybu 5 starych kotłów węglowych (uszkodzonych) wymienione zostanie na 3 nowe kotły gazowe oraz 2 nowe kotły węglowe spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Protokół końcowy losowania PONE 2017 etap I - rok 2017, określa kolejność realizacji inwestycji w roku bieżącym. Cyfra w rubryce obok nazwiska określa kolejność na liście osób u których realizowana będzie wymiana kotła.

Pozostałe 35 kotłów węglowych starego typu (zasypowych) wymienionych zostanie na nowe kotły węglowe spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezrealizowane wnioski z roku 2017 będą realizowane w roku 2018 w pierwszej kolejności. 

Poniżej protokół końcowy losowania PONE 2017 etap I - rok 2017, który określa kolejność realizacji inwestycji w roku bieżącym. Cyfra w kolumnie po prawej stronie od nazwiska, stanowi o kolejności na liście osób, u których realizowana będzie wymiana kotła. Osobno określona została kolejność wymiany kotłów węglowych zasypowych na kotły gazowe, a odrębnie kotłów węglowych zasypowych na kotły węglowe 5 klasy z podajnikiem. Dodatkowo, wprowadzono również podział na realizację wymian kotłów w trybie awaryjnym oraz w trybie normalnym. Przykład: pozycja nr 29 (numer w losowaniu) wylosowana została jako 1 [w trybie awaryjnym z wymianą kotła (trwale uszkodzonego) na kocioł gazowy].

Protokół końcowy losowania PONE 2017 etap I - rok 2017, który określa kolejność realizacji inwestycji w roku bieżącym.

 

 

Etap opracowania programu :

Mając na uwadze potrzebę poprawy jakości powietrza na terenie miasta Imielin przystąpiono do działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Realizując ten cel zlecono opracowanie dokumentu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Imielin na lata 2017-2019" (w skrócie: PONE).

 

Wykonawcą opracowania jest firma EKO-TEAM KONSULTING z Bielska Białej.

Poprawa stanu powietrza ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza będą polegały na likwidacji niskosprawnych pieców/kotłów zasypowych bez podajników na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu ich kotłami gazowymi lub kotłami węglowymi 5 klasy, spełniającymi określone normy.

 

Zamiar przystąpienia mieszkańców miasta do udziału w programie zadeklarować należy poprzez złożenie w urzędzie miasta deklaracji/ankiety udziału w programie ograniczenia niskiej emisji.

 

Od ilości i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego proszę o rzetelne ich wypełnienie. Informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Programu i nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.

 

 

 

 

Zachęcamy  zainteresowanych mieszkańców miasta do wypełnienia deklaracji/ankiety dostępnej w Urzędzie Miasta Imielin, Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 31, II piętro) lub do pobrania poniżej

 

pliki do pobrania  :

 

 

deklaracja/ankieta w formacie word

 

 

deklaracja/ankieta w formacie pdf

 

   

Ankietyzacja na potrzeby programu trwać będzie od 10 do 28 kwietnia 2017r.

 

 

Wypełnione ankiety można przesłać drogą elektroniczną na adres srodowisko@imielin.pl lub w wersji papierowej składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Imielin (p. 31, II p). Dodatkowych informacji dotyczących Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin, w tym ankietyzacji można zasięgnąć w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Imielin, pok. nr 31, II p, tel. 32 22 54 123.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz