BIP » INFORMACJE » Elektroniczna Skrzynka Podawcza

data publikacji:  08-03-2017 | 10:58
data ostatniej modyfikacji:  25-08-2021 | 13:22
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Miasta Imielin uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP). Jest ona oparta o platformę e-Usług Publicznych SEKAP. Na platformie SEKAP znajduje się krótki przewodnik zawierający informacje jak założyć konto i korzystać z oferowanych usług

elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

Urząd Miasta Imielin przyjmuje również pisma za pośrednictwem platformy EPUAP

skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Imielin:

 

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP,

  • dodatkowo dostarczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP mogą być podpisane niekwalifikowanym podpisem elektronicznym CC SEKAP,

  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB,

  • pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

W tabeli poniżej znajdują się formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216).

Tabela formatów

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Urzędu Miasta Imielin również na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • płyta CD/DVD

  • pamięć USB.